ÇEVRE

Fabrika ve sanayi yapılarına, birlikte hizmet verdiği çözüm ortaklarına değer yaratan ve memleketi için inşaat sektörüne fayda katma misyonuna sahip UAT Grup olarak yaşanabilir daha iyi bir dünya için:

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için tüm tedbirleri alırız.
  • Çevreye etkisi olan süreçlerimizi, kirlenmenin önlenmesini ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sürekli geliştirmeyi sağlarız.
  • Çevre bilincini şirket içinde tüm personelimizde sürekli geliştirmek üzere çalışmalar yaparak, bunu paydaşlarımızla paylaşırız.
  • Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerimize paralel olarak faaliyetlerimizi yönetiriz.
  • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile iş birliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunuruz.
  • Çevre boyutlarını kapsayan yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı ve ilgili diğer şartları eksiksiz bir şekilde yerine getiririz.
  • Çevre ile uyumlu en uygun teknolojiye sahip ekipmanları seçerek emisyonlarımızı minimuma indirmeye çalışırız.