İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

UAT Grup olarak, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, insan ve yaşadığı toplum gerekliliklerini ön planda tutan yönetim anlayışı ile "SAĞLIĞINI KORU İŞİNİ KORU" bilinciyle hizmet vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, standartlara ve çalışma şartlarının gereklerine uygun bir çalışma ortamı sunmak ve sürekliliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz:

  • Çalıştığımız alanlarda iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlarız.
  • Çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler veririz.
  • Çalışma sahalarımızda CE standartlarında ekipman ve kişisel koruyucu donanımları kullanırız.
  • Tehlikeleri kaynağında önleme çalışmaları yaparız.
  • Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yaparak, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı gözden geçiririz.
  • Firmamızın iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı olduğu kurumlar, sanayi odaları, dernekler nezdinde örnek şirket haline getirmeyi hedefleriz.